Nutritionist aan het woord

 In Wisbroek

Gezonde diervoeding is eenvoudig te omschrijven als; “Een compleet voer waarbij alle nutritionele behoeftes gedekt worden en waarbij de langdurige gezondheid en levenskwaliteit gewaarborgd wordt”. Het is echter absoluut niet zo eenvoudig.

Een compleet voer wil zeggen dat zonder toevoegingen of met de aangegeven eenzijdige toevoegingen de volledige behoeftes gedekt moeten worden. Bij Wisbroek passen we een duurzame maar eenvoudige methode hiervoor toe, namelijk diversiteit. Onze voeders bevatten een lange lijst aan hoofdgrondstoffen waardoor de voeders niet als eenzijdig gezien mogen worden. Tarwe is de goedkoopste zetmeelbron maar dit is eenzijdig. Daarom werken wij niet enkel met tarwe maar combineren dit met maïs, waar bepaalde natuurlijke kleurstoffen in zitten, en met rijst, wat makkelijk verteerbaar is. We passen dit niet alleen op de hoofdgrondstoffen toe, maar ook op de vitaminen, mineralen en additieven. Anorganische mineralen zijn goedkoop maar niet altijd even goed opneembaar, wij werken voor een gedeelte met organische mineralen welke beter beschikbaar zijn voor de dieren.

Alle nutritionele behoeftes moeten gedekt worden. Veel voeders zijn gebaseerd op een bepaald eiwit- en vetgehalte. Het is echter niet het eiwit en vet waar vogels een behoefte aan hebben maar het zijn de aminozuren waar het eiwit uit opgebouwd is en de energie die vrij komt uit het vet wat belangrijk is. Dit hebben we optimaal uitgewerkt bij Wisbroek, zo passen we in vele voeders het concept “protein sparing” toe. Dit is het sparen van eiwit door het niet te verbranden als energie maar iets meer vet toe te voegen wat deze energiebehoefte dan kan opvangen. Het “gespaarde” eiwit is dan een perfecte aminozuurbron die de vogels nodig hebben om spierweefsel te vernieuwen, te ruien, eieren te kunnen maken en om gezond te blijven.

Tenslotte moet de langdurige gezondheid en levenskwaliteit gewaarborgd blijven. Dit betekent dat een voer gezond moet zijn, het moet makkelijk te verteren zijn en de vogel moet het uiteraard lekker vinden. Een van de belangrijkste methodes die we toepassen om dit te verwezenlijken is het extrusieproces. Na het malen en mengen van de grondstoffen worden deze op druk gebracht in een grote buis waar een schroef in draait, er wordt water aan toegevoegd en de temperatuur kan verhoogd worden tot wel 120 graden Celsius. Wanneer het meel uit de buis, extruder genaamd, geperst wordt ploft het open vanwege de terugval in druk. Het proces is te vergelijken met een maïskorrel die openbarst omdat de schil van de korrel de druk niet meer kan houden. Door dit open ploffen, expanderen genaamd, wordt de smakelijkheid verhoogd (stel je maar eens voor dat je in de cinema een zak mais krijgt ipv popcorn). Ook verhoogd het de verteerbaarheid (vergelijkbaar met het koken van een aardappel) en door het verwarmen worden alle slechte bacteriën en schimmels gedood. Omdat het verwarmen maar heel kort gebeurt en het meel door het water beschermd wordt tegen verbranding is er praktisch geen verlies van nutriënten.

Bovenstaande voorbeelden en omschrijving verduidelijken wat Wisbroek verstaat onder gezonde diervoeding. Met innachtname hiervan formuleren en produceren wij onze voeders.

Ben Lamberigts – Nutritionist Wisbroek
Maart 2017

Recente Blogs
koningseidereend